MDF 开放式端子配线架

可透过端子固定板固定模组端子,以达到接续的目的。为全正面操作,走线整齐、隐蔽、美观,是最优化的几何尺寸,为我公司重点推荐产品。

MDF 开放式端子配线架

 

型号尺寸规格材质
MDF 600port 1800mm 单侧单排 AL6063
MDF 1200port 1800mm

单侧单排

单侧双排

AL6063
MDF 1200port 2000mm

单侧单排

单侧双排

AL6063
MDF 2400port 1800mm

单侧单排

单侧四排

AL6063
MDF 2400port 2000mm

单侧单排

单侧四排

AL6063